Przedszkole nr 225 w Warszawie

Strona główna

 

 

PRZEDSZKOLE NR 225

tel./fax. 22-822-93-48

  e-mail: p225@edu.um.warszawa.pl

       BIP: przedszkole225.bip.um.warszawa.pl

        Godziny otwarcia przedszkola 7:00-17:30         

                                                                                        Dyrektor Przedszkola

                                                                                       Barbara Maria Rokicka

 

Dyrektor Przedszkola nr 225 w Warszawie przy ul. S. Bobrowskiego 5 informuje, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

INORMACJA

ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 225  z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowskiego 5, które przetwarza w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

                                                                                                                                              Barbara Rokicka – dyrektor Przedszkola nr 225