Przedszkole nr 225 w Warszawie

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

Współpraca dzieci ze środowiskiem lokalnym

1.      wspólne działania dzieci z rodzicami:

 • przygotowywanie prac na  konkursy rodzinne „Świąteczna Bajka Bożonarodzeniowa”, „Bożonarodzeniowa ozdoba”, „Rodzinna gra planszowa”, „Moja Warszawa.
 • udział dzieci wraz z rodzicami w organizowanej corocznie akcji „Przedszkole w kwiatach” – przynoszenie roślin ogrodowych, wspólne sadzenie z dozorcą lub nauczycielem, dalsza samodzielna pielęgnacja kwiatów,  udział w  rodzinnym konkursem plastycznym „Przedszkole w kwiatach”, zorganizowanie pleneru fotograficznego „Dzielnica mojego dzieciństwa”,
 • wykonywanie zadań podczas  festynów rodzinnych,
 • wspólne zabawy podczas otwartych zajęć integracyjnych w grupach (3-4 razy w roku),
 • udział w zajęciach i zabawach prowadzonych systematycznie przez rodziców na terenie i poza przedszkolem.
 • wspólne przygotowanie "Wieczornicy" - wieczoru piosenki patriotycznej z okazji Święta Niepodległości,
 • udział w uroczystościach rodzinnych „Pasowanie na przedszkolaka”, z okazji „Dnia Babci i Dziadka”, Festyn Rodzinny  oraz  „Dzień  Dziecka”, pożegnanie przedszkola,
 • przygotowywanie przedstawień dla rodziców,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

2.  działania charytatywne

 • organizowanie co roku charytatywnego wielkanocnego kiermaszu świątecznego z pracami wykonanymi przez dzieci oraz zbiórka datków prowadzona  przez nich   na rzecz Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” – otrzymaliśmy tytuł „Przyjaciel Hospicjum Promyczek”,
 •  udział w akcji „Góra Grosza” z Fundacją „Nasz Dom”
 • stała akcja  „Nakrętka” – zbieranie nakrętek na pomoc dla chorego Stasia,
 • „Zaczytani.org” – zbiórka książek dla szpitali dziecięcych.
 •  

3. działania ekologiczne na rzecz środowiska naturalnego w ramach realizacji  programu edukacji ekologicznej „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”:

 • „Akcja segregacja” promowanie wśród rodziców i dzieci nowych zasad gospodarowania odpadami – nagroda I miejsce w konkursie ogólnowarszawskim na fotoreportaż z akcji,
 • zbiórka zużytych baterii z firmą Reba” – nagrody,
 • zbiórka i oddawanie do recyklingu elektrośmieci,  
 • akcja „Sprzątanie Świata” – porządkowanie najbliższej okolicy przedszkola,
 • akcja Dzień Ziemi – wykonanie zadań podczas festynu ekologicznego,
 • udział w ogólnowarszawskich konkursach plastycznych  „Dobre rady – segreguj odpady”, „Czysta woda”, „Maja ulubiona pora roku w lesie”   – dwie nagrody                      i wyróżnienia,
 • udział w pracach hodowlanych w ogrodzie przedszkolnym – sadzenie i pielęgnacja roślin,
 • opracowanie i realizacja projektu „Odkrywcy 4” we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia – założenie kompostownika w ogrodzie,
 • udział w zajęciach w ramach realizacji programu „Mamo, tato wolę wodę” zainicjowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A.

4. działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Ochota – w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu partycypacyjnego „Kreatywny przedszkolak – projekt rozwijania twórczości dziecięcej” dzieci co roku przedstawiają dwa spektakle teatralne dla dzieci – mieszkańców dzielnicy Ochota (informacja na stronie i na Facebooku Urzędu dz. Ochota)

5. współpraca ze Szkołą  Podstawową nr 175 -  oglądanie  przedstawień przygotowanych przez dzieci z przedszkola jak i uczniów szkoły, wspólne  zabawy min. podczas Zimowej Olimpiady Sportowej organizowanej corocznie przez nasze przedszkole oraz zajęcia adaptacyjne dla 5-6latków na terenie szkoły.

6. współpraca ze Szkołą  Podstawową nr 264 oraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oglądanie przedstawień przygotowanych przez uczniów, wspólne rozgrywki z uczniami z koła szachowego i dziećmi sześcioletnimi z naszego przedszkola

7. współpraca ze Żłobkiem nr 6 – coroczne wspólne zabawy „Powitanie wiosny” na terenie naszego przedszkola oraz udział dzieci ze żłobka w przedstawieniach przygotowanych przez naszych przedszkolaków

8. współpraca z Przedszkolem nr 176 – udział naszych dzieci w Dzielnicowym Przeglądzie Muzycznym organizowanym przez Przedszkole nr 176 – wyróżniania oraz nagroda Burmistrza dz. Ochota, udział dzieci z Przedszkola nr 176  w przedstawieniu przygotowanym przez naszych przedszkolaków

9. współpraca z Przedszkolem nr 248 – udział naszych dzieci w Dzielnicowym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych organizowanym przez Przedszkole nr 248, udział dzieci z Przedszkola nr 248  w przedstawieniu przygotowanym przez naszych  przedszkolaków

10 współpraca z Biblioteką dla dzieci i Młodzieży nr 68 – od wielu lat udział dzieci w comiesięcznych zajęciach bibliotecznych

11.  współpraca z Fundacja „ABC XXI wieku” - rozwijamy zainteresowani czytelnicze dzieci:

 • rekomendujemy Rodzicom „Złotą Listę” polecanych książek (ogłoszonych przez Fundację ABC XXI wieku i Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych - Polską Sekcji IBBY),
 • stworzyliśmy kącik złotej kolekcji książek przedszkolaka,
 • zapraszamy rodziców i dziadków oraz uczniów Gimnazjum nr 16 do głośnego czytania dzieciom w „Bajdurkowie” - Przedszkolnym Kąciku Czytelniczym,
 • Prowadzimy stałą akcję „Wędrująca książka” – kącik wypożyczania podawanych książek,
 • współpracujemy  z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 68 – jeden raz w miesiącu dzieci uczestniczą w zajęciach czytelniczych,
 • jesteśmy w gronie „Czytających przedszkoli” w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI wieku,
 • organizujemy konkurs dla dzieci i rodziców „Rodzinna świąteczna bajka” – bajki czytane są dzieciom.

12.  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

 • z Wydziałem Kultury dz. Ochota – udział dzieci z rodzicami w akcji „Bajanie na polanie”, „Mikołajki na wesoło”, konkursie „Bombka na choinkę”,
 • realizacja projektu „Logigry – projekt rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dzieci” finansowanego od 2012 r. z grantu Burmistrza dzielnicy Ochota – dzieci uczestniczą m.in. w zajęciach szachowych prowadzonych przez trenera PZSzach
 • udział dzieci w  projekcie  finansowanym z budżetu partycypacyjnego „Zabawy słowem – projekt profilaktyki logopedycznej” z wykorzystaniem pakietów multimedialnych
 • udział dzieci i rodziców w projekcie MEN „Ćwiczyć każdy może” – za propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i rodziców przedszkole otrzymało nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł „Przedszkole w Ruchu”
 • udział dzieci w projekcie „Dziecko w ruchu drogowym” realizowanym we współpracy  z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy -  zajęcia edukacyjne w otrzymanym Mini miasteczku ruchu drogowego
 •  współpraca z Policją i Strażą Miejską – cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa,
 • współpraca z organizacją UNICEF – realizacja całorocznego projektu „Bezpieczny przedszkolak”,
 • coroczny udział w Dzielnicowej Olimpiadzie Sportowej we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Sportowym nr 9 – od wielu lat dzieci zdobywają  nagrody Burmistrza Dzielnicy Ochota za miejsce od I do III,
 • systematyczna współpraca z ratownikiem medycznym – co roku udział dzieci w cyklu zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów
 • wycieczki edukacyjne:
  • do wytwórni cukierków w Milanówku
  • do Ogrodu Zoologicznego
  • do gospodarstw agroturystycznych w Powsinie, Drogoszewie, Wymysłach, Kawęczynie
  • do Ośrodka Edukacji Leśnej w Granicy – Kampinoski Park Narodowy z zajęciami edukacyjnymi „Spacer tropiciela”
  • do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie – zajęcia przyrodnicze
  • do pizzerii – zajęcia kulinarne
  • do radia „Radia bajka” – współprowadzenie audycji radiowej,
  • do Centrum Nauki Kopernik – co roku udział dzieci w zajęciach edukacyjnych  w Galerii Bzzy oraz na ekspozycjach stałych,
  • organizowanie zajęć o charakterze prozdrowotnym we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dz. Ochota, z Sanepidem, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Aquafresh oraz Akademią Zdrowego Przedszkolaka m.in. realizacja programu profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, programu „Przyjaciele Zippiego” uczącym czujności w kontaktach z obcymi dorosłymi, umiejętności odmawiania i uczenia dobrych relacji z dorosłymi, programu profilaktyki przeciwpróchniczej „Dzieciństwo bez próchnicy”, programu „Zdrowy przedszkolak”, wycieczki do pobliskich przychodni zdrowia i poradni stomatologicznych i in.

 13. Współpraca z Domami Kultury oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz kultury:

 • występy taneczne dzieci w Warszawskim Przeglądzie Tanecznym „Na dworze Króla Maciusia” w Teatrze Palladium – nagroda grupowa, puchar i dyplomy,
 • udział dzieci w warszawskim konkursie plastycznym „Król Maciuś I” – praca zbiorowa nagrodzona,
 • występy taneczne dzieci w Dzielnicowym  Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Co pika w sercu Smyka”– grupa taneczna „Wiatr” – wyróżnienie indywidualne,
 • udział dzieci w konkursie plastycznym w ramach  Dzielnicowego  Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Co pika w sercu Smyka”– nagrody i wyróżnienia indywidualne,
 • udział dzieci  w dzielnicowym konkursie plastycznym „Ochocka marzanna” – nagrody i  wyróżnienia indywidualne,
 • udział w dzielnicowym konkursie plastycznym „Ochota oczami dziecka ” we współpracy z Wydz. Kultury dz. Ochota – praca indywidualna wyróżniona ekspozycją na wystawie publicznej,
 • udział dzieci w dzielnicowym konkursie recytatorskim „Kubuś Puchatek” zorganizowanym przez Teatr Ochota -  nagroda indywidualna,
 • udział w konkursie plastycznym „Pokaż Misiowi Warszawę” – dwie nagrody indywidualne,
 • występy recytatorskie w Dzielnicowym  Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Co pika w sercu Smyka” – nagroda indywidualna,
 • udział w dzielnicowym konkursie literackim „Bezpieczny przedszkolak” – nagroda dla grupy,
 • systematyczny udział dzieci w zajęciach edukacyjnych z zakresu sztuki i historii w  Muzeum Historycznym m. st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Sztuki Zachęta, Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Pałacu w Wilanowie, w Centrum Sztuki Współczesnej,
 • współpraca z Praską Grupą Przewodnicką – udział dzieci w wycieczkach z przewodnikiem „Baśnie i  legendy Warszawy”
 • współpraca z Teatrami warszawskimi Baj, Lalka, Guliwer – coroczne wycieczki na spektakle teatralne,
 • stała współpraca z artystką ludową z Dylewa na Kurpiach p. Czesławą Kaczyńską – dwa/trzy razy w roku dzieci uczestniczą w warsztatach ludowych.