Przedszkole nr 225 w Warszawie

Z Kroniki Przedszkola

Nasze przedszkole powstało 58 lat temu. W zapiskach pierwszej Kroniki Przedszkola z 1962 r. czytamy:

Dnia 22 października1962 r. dokonano uroczystego otwarcia przedszkola dla 120 dzieci przy ul. Bobrowskiego 5.Przedszkolu nadano kolejny w Warszawie numer 225. Dyrektorem nowego przedszkola została P. Karolina Wojtarek. W uroczystości otwarcia wzięły udział władze partyjne, dzielnicowe, delegacja budowniczych i personel przedszkola”.