Przedszkole nr 225 w Warszawie

Rada Rodziców

Rada Rodziców działa w oparciu o ustawę Prawo Oświatowe (art. 83-84) oraz Regulamin Rady Rodziców.

W Naszym Przedszkolu działa Rada Rodziców, w skład prezydium wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z grup, wybranym w tajnych wyborach podczas zebrania Rodziców danego oddziału.

Kontakt do prezydium rady rodziców: radarodzicow225@przedszkole225waw.szkolnastrona.pl

 

                                                                                                                                                                         

 

Artykuły