Przedszkole nr 225 w Warszawie

Ramowy rozkład dnia - gr. I r.sz. 2020/21

Grupa I

Godziny

Plan zajęć dziecięcych

 

7:00 – 8:00

Zajęcia wspomagające prowadzone  przez nauczyciela.
Przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

8:00-8:30

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

8:30-8:45

Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

8:45 – 9:15

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Śniadanie Usprawnianie umiejętności samodzielnego jedzenia

9:15 – 9.35

 Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego, w tym zajęcia umuzykalniając z akompaniamentem.

9.35– 10.15

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

10.15 – 11.50

Pobyt w ogrodzie. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie). Spacery i wycieczki (lub zabawy ruchowe w Sali jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na pobyt na powietrzu).

11:50 – 12:00

Zabawy ruchowe

12:00 – 12:40

 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Czynności samoobsługowe.

12:40 – 13:00

 Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

13:00 – 14:15

Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki lub bajek.

Zabawy pod kierunkiem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.

14:15 – 14:25

Zabawa ruchowa 

14:30 – 14:45

Podwieczorek

14:45 – 17:00

Dziecięce zabawy dowolne. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych.