Przedszkole nr 225 w Warszawie

Ramowy rozkład dnia - gr. II - V r.sz. 2020/21

 

Grupa II-V

Godziny

Plan zajęć dziecięcych

 

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone  przez nauczyciela. Przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

8:00-8:30

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

8:30-8.45

Ćwiczenia poranne.

8.15-8.45 /wt./

Religia w grupie III-IV-V /na życzenie rodziców/

8.45 – 9:30

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Śniadanie Usprawnianie umiejętności samodzielnego jedzenia

9:30 - 10.30

 Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego, w tym zajęcia umuzykalniając z akompaniamentem.

10.30 – 11.50

Pobyt w ogrodzie w tym zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie). Spacery i wycieczki (lub zabawy ruchowe w sali jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na pobyt na powietrzu).

12:00 – 12:40

 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Czynności samoobsługowe.

12:40 – 13:10

 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

13:10 – 14:20

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela. Zabawy w kącikach zainteresowań. Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień dzieci. Indywidualna praca wyrównawcza.

Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym          (w zależności od warunków atmosferycznych). Zajęcia dodatkowe.

14:20 – 14:30

Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Przygotowania do podwieczorku.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

14:45 – 17:00

Dziecięce zabawy dowolne. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych.