Przedszkole nr 225 w Warszawie

Ważne inforamcje! Procedura 1. obowiązująca rodziców dzieci uczęszczajacych do przedszkola od 18 maja

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM OD DNIA 18 MAJA 2020 R.

Poniżej zamieszczamy trzy ważne procedury obowiązujące w Przedszkolu nr 225 od 18 maja. Do ścisłego przestrzegania procedur zobowiązuje się rodziców dzieci uczęszczajacych do przedszkola. Wzór pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami oraz zgoda na pomiar temeratury ciała u dziecka znajduje się w plikach do pobrania

(prosimy o wydrkowanie, podpisanie i przyniesienie pierwszego dnia rano do przedszkola).