Przedszkole nr 225 w Warszawie

Zmiana zasady przyprowadzania/ odbierania dzieci z przedszkola od 17 września

Zasady przyprowadzania/ odbierania dzieci z przedszkola obowiązujące

od 17 września 2020 r. w Przedszkolu nr 225.

Szanowni Rodzice,  od jutra tj. od czwartku 17 września zmieniamy zasady przyprowadzania i dobierania dzieci z przedszkola:

  1. Do szatni przedszkolnej może wchodzić jeden rodzic z dzieckiem.
  2. Jednocześnie w szatni może przebywać 6 osób dorosłych z zachowaniem dystansu 1,5 m.
  3. Rodzice zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, własne rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  Płyn do dezynfekcji znajduje się w dozowniku za drzwiami wejściowymi do przedszkola.
  4. Rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu i ochrony ust i nosa  także podczas oczekiwania na wejście przed przedszkolem.

 Prosimy o ograniczenie przemieszczania się po terenie szatni tylko do części wydzielonej dla grupy Państwa dziecka. Dzieci znają miejsce swoich szafek i na pewno sprawnie Państwu pokażą swoją półkę.

Przyprowadzanie dzieci

Pracownik szatni będzie rano dokonywał pomiaru temperatury i czuwał nad sprawnym przepływem dopuszczonej  liczby rodziców przebywającej jednocześnie w szatni z zachowaniem dystansu.

Odbieranie dzieci

W przypadku  odbioru dziecka w godzinach 12.30-12.45 rodzic wchodzi do przedszkola wpisując kod przy białych (drugich) drzwiach. Kod można udostępnić tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka.

Od godziny 14.30 pracownik szatni będzie wpuszczał Państwa do szatni. Prosimy o korzystanie z dzwonka w celu zasygnalizowania oczekiwania na odbiór dziecka.

Dziecko z grup I-IV wywołujemy korzystając z domofonu znajdującego się na ścianie w szatni głównej. Przypominamy, że przez cały czas wywoływania dziecka (mówienia) należy przytrzymać wciśnięty przycisk. Pracownik szatni udzieli pomocy szczególnie „nowym” rodzicom.

W przypadku dzieci z grupy V prosimy o zgłoszenie faktu odbioru dziecka u pracownika szatni.

Karty ewidencji pobytu dzieci ze względów higienicznych będzie odbijał pracownik szatni.

Dziękujemy za spokojne i w zdrowiu dwa tygodnie rozpoczęcia roku szkolnego. Cieszymy się, że dzięki temu możemy trochę „poluzować” reżimJ i sprawić że rozstanie/powitanie z rodzicem będzie dla dzieci radośniejsze!

Zasady przyprowadzania/ odbierania dzieci z przedszkola obowiązujące od 17 września 2020 r. są modyfikację punktu V  Procedury nr 1 i stanowią jej załącznik.