Przedszkole nr 225 w Warszawie

zaświadczenie od lekarza po przebytej chorobie

Zgodnie ze stanowiskiem MEN z dnia 4 września 2020 r. dziecko po przebytej infekcji/chorobie przychodzi do przedszkola z zaświadczeniem od lekarza, iż jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia!

W przypadku dziecka  z objawami charakterystycznymi dla alergii w postaci kataru siennego (objawiającego się m.in. kichaniem, wyciekaniem z nosa wodnistej wydzieliny, łzawieniem oczu) należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię u dziecka.