Przedszkole nr 225 w Warszawie

Zasady pracy w czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola

ZASADY DZIAŁAŃ W RAMACH NAUCZANIA ZDALNEGO W CZASIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zasady działań w ramach nauczania zdalnego w czasie ograniczonego funkcjonowania Przedszkola nr 225 w Warszawie

I.Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu m. in. o:

1.podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2.zatwierdzone do realizacji programy wychowania przedszkolnego,

3. plany pracy dydaktyczno – wychowawczej poszczególnych grup,

4. programy pracy indywidualnej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

5. materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych,

6. programy telewizji publicznej i audycje radiowe,

7. ćwiczenia, karty pracy, piosenki, literaturę do programu wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP z Klubu Nauczyciela: ucze.pl oraz materiały dydaktyczne znajdujące się w bibliotece przedszkola.

 II. Nauczyciele i specjaliści będą udostępniać na stronie internetowej przedszkola i/lub pocztą elektroniczną:

1. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych,

2. zabaw badawczych lub eksperymentów,

3. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci, adekwatną do realizowanego programu,

4. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci,

5. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.

III. Nauczanie zdalne ma uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne zarówno nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Nie należy zapominać, że główną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

IV. Będzie utrzymywany kontakt z rodzicami, z radą rodziców, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej, dostępnych komunikatorów.

V. Wszystkie materiały do pracy z dziećmi będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola lub wysyłane pocztą elektroniczną.

VI. Ważne informacje, pisma i listy do rodziców, ogłoszenia będą umieszczane na stronie w zakładce „Aktualności”.