Przedszkole nr 225 w Warszawie

PRACA W WAKACJE 2020

SZANOWNI RODZICE!

DO WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY DEKLAROWALI ZAPISANIE DZIECKA W OKRESIE WAKACYJNYM WYSŁANE ZOSTAŁY MAILE O PRZYJĘCIU/LUB NIE PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE 16.07-26.08.

RODZCÓW KTÓRZY NIE OTRZYMALI INFOMACJI MAILOWEJ, A SKŁADALI DEKALRACJĘ PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRZEDSZKOLEM W DNIU 2 SIERPNIA W GODZINACH 8-12.00 LUB 3 SIERPNIA W GODZINACH 12-16.00 tel. 607 771 262.

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W WAKACJE PROSZĘ SPRAWDZAĆ W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI" W PROCEDURZE NR 1 (załącznik A)  W JAKICH GODZINACH PRACUJE ODDZIAŁ DO KTÓREGO PRZYJĘTE JEST DZIECKO.

RODZICE PIERWSZEGO DNIA DYŻURU RANO ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA W PRZEDSZKOLU OŚWIADCZENIA O KTÓRYM JEST MOWA W PROCEDURZE NR 1 (wzór w "Plikach do pobrania")

 

KOMUNIKAT z dnia 9 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice, ponieważ w czasie wakacji przedszkole nadal będzie pracowało w reżimie sanitarnym zgodnie z procedurami nr 1,2,3 (procedury w zakładce "Aktualności") oraz w związku z koniecznością zaplanowania żywienia, urlopów pracowników oraz ograniczoną liczbą dzieci w grupie prosimy o odpowiedzialne deklarowanie pobytu dziecka w czasie wakacji.

Zgłoszenia na pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym przyjmowane są do 19 czerwca. Wzór deklaracji na wakacje znajduje się na stronie internetowej w plikach do pobrania. Skan lub zdjęcie deklaracji podpisane przez obydwoje rodziców należy przesyłać na maila: brokicka@edu.um.warszawa.pl

Proszę także o przesłanie deklaracji lub maila w przypadku nie korzystania z opieki przedszkola w okresie wakacyjnym.

W pierwszym dniu pobytu wakacyjnego rodzice składają w przedszkolu Oświadczenie nr C - załącznik do Procedury nr 1. Wzór oświadczenia znajduje się w plikach do pobrania.

 W przypadku zmiany planów wakacyjnych prosimy o niezwłoczne powiadamianie przedszkola mailem lub telefonicznie.

 Opłata za żywienie w okresie wakacyjnym pozostaje bez zmian. Wpłaty na fundusz rady rodziców w lipcu: połowa zadeklarowanej składki, w sierpniu: wpłata całej zadeklarowanej składki.

 

KOMUNIKAT z dnia 6 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice, przerwa wakacyjna po uzgodnieniu dyrektora przedszkola z radą rodziców ustalona została w terminie 1-15.07.2020 r. oraz w dniach 27,28,31.08.2020 r. Przedszkole  będzie wtedy nieczynne.

Oznacza to, że przedszkole będzie czynne w wakacje w terminie 16.07-26.08.2020 r. (6 tygodni).

 

KOMUNIKAT  z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice, dyżury wakacyjne w przedszkolach zostały odwołane.

Warszawskie przedszkola zmieniają zasady organizacji opieki wakacyjnej. W tym roku nie będziemy przyjmować dzieci z innych placówek. Decyzja ma związek z pandemią COVID-19 i troską o bezpieczeństwo najmłodszych i personelu.

Zgodnie z decyzją rządu, placówki oświatowe są zamknięte do 24 maja br. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią ich otwarcie, to w lipcu i sierpniu br. dzieci będą mogły przez sześć tygodni uczęszczać do swojego przedszkola.

 Aby nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pozostały personel mógł skorzystać z urlopów wypoczynkowych, placówki pozostaną zamknięte przez okres 2,5 tygodni. Terminy pracy oraz przerwy zostanie określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

.Informację o ustalonym terminie pracy i przerwy wakacyjnej podamy Państwu w następnym komunikacie.