Przedszkole nr 225 w Warszawie

Czerwiec gr. I

CO CIEKAWEGO W CZERWCU?

 I Święto dzieci
- rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów od najmniejszych do największych lub odwrotnie,Dzieci Świata -
- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej,
- używanie pojęć wielkości: duży, mały, mniejszy, wysoki, niski, wąski, węższy,
- poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
- prawa i obowiązki dziecka.
Działania edukacyjne:
Dzień Dziecka - słuchanie opowiadania A. Galicy. Uważne słuchanie utworu. Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka. Zrozumienie, to są prawa i obowiązki. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 
Dzieci z różnych stron świata - praca z obrazkiem. Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi różnych narodowości. Wzbogacanie słownika: Polak, Japończyk, Innuita, Afrykanin.
 
Spotkanie - ilustrowanie ruchem treści wiersza J. Wasilewskiej. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 
Każdy lubi coś innego - zajęcia muzyczno-ruchowe. Improwizowanie głosem i ruchem.
 
Zgadnij, o czym marzę - zabawa dydaktyczna. Ilustrowanie ruchem ulubionych czynności. Rozpoznawanie i nazywanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu.
 
Labada - zabawa ze śpiewem. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Współdziałanie w zabawie.
 
Układamy figury geometryczne - zabawa matematyczna. Porządkowanie figur od najmniejszej do największej lub odwrotnie. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
 
Budujemy z klocków - zabawy konstrukcyjne. Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych zespołach.
 
 
Drzewko Marzeń - słuchanie fragmentu opowiadania Z. Beszczyńskiej. Uważne słuchanie utworu. Stosowanie nazw liczebników porządkowych w zakresie 5.
 
Kraina Marzeń - zajęcia plastyczne. Rozwijanie umiejętności zamalowywania całej powierzchni kartki oraz rysowania.
 
Co zniknęło? - zabawa dydaktyczna. Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej. Doskonalenie analizy sylabowej.
 
Geometryczne krainy - zabawa matematyczna. Klasyfikacja kartoników według kształtu (trójkątne, okrągłe, kwadratowe, prostokątne). Używanie określeń wielkościowych: duży, mały, mniejszy, wysoki, niski, wąski, węższy. Liczenie i porównywanie liczebności zbiorów:
      - logigry – rozwijanie myślenia logicznego
      - kodowanie na dywanie - matematyczne
 
Układanki - zabawa dydaktyczna. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Tworzenie układanki według wzoru.
II Zwierzęta z wiejskiego podwórka
- nazywanie zwierząt wiejskich i ich dzieci, rozpoznawanie ich odgłosów i poznanie przysmaków,
- doskonalenie spostrzegawczości oraz umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
- rozwijanie umiejętności budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie,
- wdrażanie do wykonywania poleceń złożonych.
Działania edukacyjne:
Na wiejskim podwórku – praca z obrazkiem. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 
Wiejska zagroda – zabawa dydaktyczna. Uważne słuchanie i wykonywanie poleceń. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Posługiwanie się nazwami zwierząt wiejskich. 
 
Na wiejskim podwórku – słuchanie wiersza S. Kraszewskiego. Uważne słuchanie utworu. Poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci. Posługiwanie się nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka. Doskonalenie sprawności manualnej.
 
Czy to jajko, czy nie jajko – rysowanie pod dyktando z wykorzystaniem wiersza P. Siewiera-Kozłowskiej. Wdrażanie do uważnego słuchanie i obserwowania. Samodzielne rysowaniekurczaczka. Rozumienie określeń: nad, pod.
 
Ciepło – zimno – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. Przestrzeganie reguł zabawy.
 
Czyj to głos? – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Rozpoznawanie głosów zwierząt: konia, krowy, kozy, świnki, gęsi, kury, koguta, kaczki, barana. Wiązanie nazwy zwierząt z obrazkiem.
 
 
Skąd się bierze mleko ? – historyjka obrazkowa. Poznanie cyklu produkcyjnego mleka. Układanie obrazków zgodnie z chronologią wydarzeń. Używanie określeń czasowych: na początku, potem, na końcu.
 
Krowy i krówki – zabawa matematyczna. Rozwiązywanie zadań na dodawanie. Wykonywanie poleceń złożonych.    
 
Przetwory z mleka – słuchanie wiersza B. Formy. Uważne słuchanie utworu. Poznanie produktów, które powstają z mleka. Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zdrowia. Rozpoznawanie po smaku i nazywanie przedmiotów mlecznych. 
 
Konie – koniki – praca z obrazkiem. Wzbogacanie słownika: koń, kucyk, konik morski, konik polny. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka. Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.
 
Zwierzęta z wiejskiego podwórka – rozwiązywanie zagadek J. Wasilewskiej. Utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach.
Zwierzęce przysmaki – zabawa dydaktyczna. Poznanie przysmaków wybranych zwierząt wiejskich. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 
Mnóstwo śmiechu, mnóstwo krzyku – zajęcia muzyczno-ruchowe. Nauka piosenki. Kształtowanie wyobraźni ruchowej.
 III Już lato
- doskonalenie umiejętności dostrzegania naprzemienności układanych elementów oraz kontynuowania ich,
- rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w otoczeniu z porą roku - latem,
- ćwiczenia w liczeniu, wyznaczaniu wyniku dodawania oraz w porównywaniu liczebności,
- kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń złożonych.
Działania edukacyjne:
Dwóm tańczyć się zachciało - zabawa ze śpiewem. Rozwijanie sprawności ruchowej. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 
Co pasuje do lata? - praca z obrazkiem. Doskonalenie syntezy sylabowej. Używanie zwrotów: pasuje, nie pasuje do lata i uzasadnianie dlaczego.
 
Powitanie lata – słuchanie wiersza J. Brzechwy. Uważne słuchanie utworu. Dostrzeganie humoru w tekście literackim. Wiązanie zmian zachodzących w otoczeniu z nową porą roku – latem.
 
Letnie zabawy - praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Wdrażanie do uważnego słuchania kolegów / koleżanek i uzupełniania ich wypowiedzi.
 
Wakacje - zajęcia muzyczno-ruchowe. Nauka piosenki. Kształcenie umiejętności zabawy w parach. Rozwijanie umiejętności wokalnych i aparatu mowy.
 
Bańki mydlane - ćwiczenia oddechowe w ogrodzie. Rozwijanie pojemności płuc. Wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego. Kontrolowanie siły wydechu.
 
Słoneczne promyki - ćwiczenia graficzne. Odzwierciedlanie naprzemiennego układu promyków: linie proste i faliste. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 
Dla ochłody sok i lody - zabawy matematyczne. Ćwiczenia w liczeniu, wyznaczaniu wyniku dodawania, w porównywaniu liczebności.
 
Lody - rozwiązanie zagadki E. Skorek. Wiązanie opisu słownego z lodami.
 
Znajdź obrazek - zabawa słuchowa. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez wysłuchiwanie głosek a, o w nagłosie.
 
Burza – słuchanie wiersza W. Fabera. Uważne słuchanie utworu. Poszerzanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy.
 
Burza, wiatr i deszcz - zabawa dydaktyczna. Rozwijanie koncentracji uwagi. Doskonalenie liczenia.
 
Burza - opowieść ruchowa. Doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 
Kącik Dobrego Startu. „Kwiat” – nauka piosenki, „Tulipany, róże, maki…” – ćwiczenie komunikacji, „Rośniemy – więdniemy” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.
 
Owoce lata – praca z obrazkiem. Rozmowa z dziećmi przy ilustracjach. Opisywanie obrazka i dzielenie ich nazw na sylaby.
 
Mój ulubiony owoc - kolorowanie obrazka. Rozwijanie sprawności manualnej.
 
Pływające piłeczki – ćwiczenia oddechowe w ogrodzie.
 
Psotny wiatr – ćwiczenie ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza J. Wasilewskiej. Modulowanie natężenia dźwięku: cicho – głośno. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach i głoskach: wiu, szu, bzy, ssss, ćsi.
 
Lato nad morzem – słuchanie książki Przygody Fenka M. Gruca.
 IV Wyjeżdżamy na wakacje
- rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów ze względu na określoną cechę,
- poznanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego, morskiego, pojezierskiego,
- omówienie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, na wycieczce,
- kształtowanie umiejętności porównywania pojemności naczyń przy użyciu wspólnej miary.
Działania edukacyjne:
Wakacyjne rady – słuchanie wiersza W. Badalskiej. Uważne słuchanie utworu. Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, na polu, na wycieczce.
 
Pakujemy walizki – zabawa dydaktyczna. Grupowanie obrazków przedstawiających przedmioty potrzebne nad morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie. Uzasadnianie swojego wyboru. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 
Czym pojedziemy na wakacje? - swobodne wypowiedzi dzieci. Budowanie poprawnej gramatycznie wypowiedzi. Posługiwanie się nazwami pojazdów i określanie, gdzie się poruszają – ziemia, powietrze, woda.
 
Gdzie wyjadę na wakacje? - praca z obrazkiem. Dzielenie się własnymi planami wakacyjnymi. Rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś.
 
Gdzie słychać te odgłosy? - ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Przyporządkowywanie dźwięków do miejsca: morze, góry, jezioro, las.
 
Tu płynie rzeczka - zabawa według M. Bogdanowicz. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie sprawności manualnej.
 
 Na wakacje! - zajęcia muzyczno-ruchowe. Kształcenie wyobraźni i poczucia rytmu.
 
 Wiaderka duże i małe – zabawy w piaskownicy. Porównywanie pojemności naczyń przy użyciu wspólnej miary.
 
Nad morzem – praca z obrazkiem. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem. Ćwiczenia w liczeniu, wyznaczaniu wyniku dodawania i porównywaniu liczebności. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie krytycznego myślenia:
      - logigry – rozwijanie myślenia logicznego.
      - kodowanie na dywanie – matematyczne.
Muszelki – zabawa matematyczna.  Rozwiązywanie zadań (z treścią) wymagających dodawania i odejmowania.
 
Morze - zabawa słowna. Rozwijanie myślenia i pamięci. Wzbogacanie słownika dzieci. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.
 
W górach - praca z obrazkiem. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej.
 
Owieczki na hali - zajęcia plastyczne. Rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji z gotowych materiałów.
 
Góry - rysowanie kolorową kredą w ogrodzie. Odzwierciedlanie własnych spostrzeżeń w formie plastycznej. Rozumienie określeń: wysoka, niska. Rozwijanie sprawności manualnych. Umiejętne posługiwanie się kredą.
 
Nad jeziorem – praca z obrazkiem. Poznanie sposobów spędzania czasu nad jeziorem. Wyodrębnianie pierwszego, drugiego i trzeciego planu obrazka.
 
Żaglówka – praca plastyczna.  Odwzorowywanie układu elementów. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozumienie określeń: nad, pod.
 
Zabawy z wodą – zabawa badawcza. Odmierzanie i porównywanie poziomu płynu w naczyniu. Posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej, za mało – trzeba dolać, za dużo – trzeba odlać.
 
Basia i biwak – słuchanie książki Z. Staneckiej i rozmowa na temat jej treści.
 
Rozwijanie sprawności ruchowej: codzienne ćwiczenia poranne, 2 x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne, codzienne zabawy ruchowe i/lub z przyborami i/lub przy muzyce.
 
Realizowane projekty:
1) Realizacja projektu Logigry – rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dzieci.
2) Logorytmika: Co słychać w lesie? - zajęcia w dniu 9.06 prowadzi nauczyciel logopeda.
3) Logorytmika: Wakacje nad morzem - zajęcia w dniu 23.06 prowadzi nauczyciel logopeda.
2) Realizacja programu  Bilingual Future:
Tydzień 1 Temat: Rodzina/emocje
Słowa kluczowe: mummy, daady, loe, i loe you
 DVD- ring ring ścieżka 7
 CD- ring ring ścieżka 7
 Tydzień 2 Temat: Rodzina/bezpieczeństwo
 Słowa kluczowe: grandma, house, grandma’s
 DVD – ring ring ścieżka 8
 CD – ring ring ścieżka 8
 Tydzień 3 Temat: Umiejętność liczenia
 Słowa kluczowe: 1,2,3
 DVD- ring ring ścieżka 9
 CD – ring ring ścieżka 9
 Tydzień 4 Temat: Przyroda
 Słowa kluczowe: swim, fish, wiggle
 DVD – splish splash ścieżka 1
 CD –  splish splash ścieżka 1
 
WYDARZENIA:
1.06. festyn w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka
9.06 g. 12.30 spektakl teatralny ,,Przygody Pana Kalafiora”
 
DZIEŃ OTWARTY W GRUPIE TYGRYSKI ODBĘDZIE SIĘ 21.06. Chętnych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z nauczycielką:  w.ronda@przedszkole225waw.szkolnastrona.pl  w celu umówienia spotkania. Konsultacje mogą mieć formę telefoniczną lub online.