Przedszkole nr 225 w Warszawie

Programy dydaktyczno- wychowawcze

Pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2020/21 prowadzimy zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o programy dopuszczone do użytku Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 225:

1.Od przedszkolaka do pierwszaka I.Broda WSiP - relizacja w grupie I i II. Do wglądu w pliku: C:/Users/P225/Downloads/Od-przedszkolaka-do-pierwszaka_144405.pdf
2. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Jolanta Wasilewska Wyd. WSiP - realizacja w grupie III.IV i V. Program do wglądu jako plik pdf - załącznik na dole tej strony.
2. Mali Artyści rozszerzony program edukacji  plastycznej A.Bochenek
3. Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola A. Bochenek
4. Program Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci Bilingual Future - certyfikat nr 248/2018  więcej o programie: http://bilingualfuture.com/system/
5. Progarm nauczania języka angielskiego w przedszkolu M. Appel, J. Zarańska, E.Piotrowska Wyd. Macmilian do wglądu w pliku: https://downloads.macmillan.pl/strefaucznia/program_nauczania_dla_przedszkoli_16.pdf
6. Program autorski zajęć z gimnastyki korekcyjnej J. Szeliga-Szafrańska
7. Program zajęć dodatkowych Akomaniament do umuzykalnienia B. Sierzputowska
 do katechezy w grupie dzieci 5/6-letnich: