Przedszkole nr 225 w Warszawie

Roczny Plan Pracy Przedszkola

W roku szkolnym 2019/20 Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 225 uchwaliła Roczny Plan Pracy Przedszkola, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców.

Artykuły