Przedszkole nr 225 w Warszawie

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została wprowadzona ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017  r. (Dz. U. z 2017 r. poz 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół. Jest dokumentem określającym zakres treści programowych do realizacji w przedszkolu z dziećmi  wieku 3-6 lat oraz zalecane warunki ich realizacji.

Treść dokumentu do wglądu w pliku:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf