Przedszkole nr 225 w Warszawie

Procedura "Dziecko przewlekle chore w przedszkolu"

 

Artykuły

 • Procedura "Dziecko przewlekle chore w przedszkolu"

  PROCEDURA

  DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

  W PRZEDSZKOLU NR 225 w Warszawie

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2140)
  • Czytaj Więcej o: Procedura "Dziecko przewlekle chore w przedszkolu"