Przedszkole nr 225 w Warszawie

Projekty z budżetu partycypacyjnego 2016-2019


Od 1. stycznia 2016 r. do 31.12.2019 r. w przedszkolu były realizowane projekty, które zwyciężyły w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym:

1.  KREATYWNY PRZEDSZKOLAK- PROJEKT ROZWIJANIA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ W PRZEDSZKOLU NR 225 - zwycięski projekt w roku 2016, 2017, 2018 i 2019! Opis projektu

Projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci przedszkolnych obejmuje działania ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz współpracę z innymi. Są to kluczowe dyspozycje dla osiągania sukcesów w szkole.

Projekt skierowany jest do 125 dzieci uczęszczających do przedszkola nr 225 oraz dzieci z dzielnicy Ochota.

Ma na celu rozwijanie dyspozycji i umiejętności uważanych za najważniejsze dla osiągania sukcesów we współczesnym świecie.

Obejmuje działania edukacyjne wspierające rozwój kreatywności i zajęcia plastyczne (ceramika, zabawy kolorami, kreatywne modelowanie), zabawy twórcze, kreatywne słuchanie muzyki poważnej, zabawy w teatr, gry rozwijające swobodne teksty - prowadzone przez nauczycieli w ramach swoich godzin (bezkosztowo).

Projekt wdrażany jest w ramach podstawy programowej . Chcemy go rozszerzyć o warsztaty teatralne prowadzone przez instruktora teatralnego 1 raz w tygodniu. Zajęcia takie kształcą inwencję własną dzieci, uczą wyrażania siebie poprzez ruch taniec, słowo śpiew oraz pracę w grupie. Ćwiczenia dykcyjne i logopedyczne wspomagają rozwój mowy. Planujemy organizację trzech spektakli dla dzieci z osiedla Szczęśliwice (marzec, czerwiec, listopad) w ramach integrowania środowiska.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Kreatywność jest kluczem do sukcesu. Trzeba ją ćwiczyć od najmłodszych lat. Działania edukacyjne ujęte w projekcie, stanowią swoisty trening kreatywności. Systematycznie prowadzone z dziećmi rozwiną ich zdolności, ekspresyjne, twórcze myślenie wyobraźnię, pamięć, mowę oraz ciało. pomogą pozbyć się nieśmiałości i tremy przed występem publicznym. Wzmocnią wiarę we własne możliwości kompetencje te mają ogromne znaczenie dla dobrego startu w szkole. Kreatywne przedszkolaki są przyszłymi błyskotliwymi ucznia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

WARSZTATY TEATRALNE PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORA
187,50 ZŁ / blok zajęć dla 100 dzieci x 4 zajęcia w miesiącu 10 miesięcy- 187,50 zł x 4 x 10= 7500 zł (brutto)

Zajęcia ze sztuki "Kolorami przez sztukę" prowadzone przez absolwentów historii sztuki, animatorki Centrum Sztuki Współczesnej - 10 zajęć - 7500 zł


Całkowity koszt projektu w 2019 r. : 15 000,00 zł

 

2.  Zabawy słowem - program profilaktyki logopedycznej - zwycięski projekt w 2016 r.

Celem projektu jest systematyczne i zorganizowane stymulowanie procesem nabywania przez dzieci sprawności warunkujących prawidłowy przebieg kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez codzienne zabawy logopedyczne z grupą oraz zajęcia indywidualne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Efektem realizacji będzie osiągnięcie poziomu opanowanego języka pozwalajacego dziecku swobodnie i prawidłowo komunikować się z jego najbliższym otoczeniem.

Opis projektu

Projekt obejmuje zadania wspomagające i doskonalące rozwój mowy dziecka poprzez udział w zajęciach z terapii logopedycznej oraz w zajęciach profilaktyki logopedycznej prowadzonych przez nauczycieli grup przedszkolnych. W projekcie wsparcie uzyskają także dzieci nie uczęszczające jeszcze do przedszkola i i ch rodzice tak, aby jak najwczęśniej kształtować świadomą i aktywną postawę wobec umiejetności językowych dziecka. W ramach projektu zorganizujemy:
1. Codzienne zajęcia profilaktyki i stymulacji rozwoju mowy prowadzone przez nauczycieli z całą grupą przedszkolną w konsultacji z przedszkolnym logopedą.
2.Zabawy lgopedyczne dla dzieci wymagajacych indywidualengo wsparcia prowadzone przez nauczycieli grup z wykorzystniem programu komputerowego "Zabawy słowem 2.0" i "LOGO-Gry 2.0" 
2. Badania logopedyczne-przesiewowe dla dzieci z przedszkola i dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola z osiedla Szczęśliwice - 2 razy w roku.
3. Warsztaty logopedyczne "Zabawy logopedyczne dla rodziców dzieci z przedszkola i dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola z osiedla Szczęśliwice. - 2 razy w roku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stopień rozpowszechnienia zaburzeń rozwoju mowy w populacji małych dzieci w Polsce utrzymuje się od lat na wysoko alarmującym poziomie. Potwierdzają to wyniki badań ogólnopolskich i lokalnych. Dlatego zintensyfikowne działania o charakterze prewencyjnym i z zakresu wczesnego rozpoznawania opóźnień i zaburzeń mowy są niezwykle ważne. Zaburzenia rozwoju mowy mają duży wpływ na rozwój edukacyjny, emocjonalny i społeczny dziecka. Prawidłowy rozwój mowy stanowi bardzo istotny element dojrzałości szkolnej. Warunkuje zatem sukcesy w nauce szkolnej. W przypadku małych dzieci niezwykle ważne jest, aby zajęcia stymulujące rozwój mowy były atrakcyjne. Dlatego w projekcie włączamy zabawy z wykorzystaniem programu komputerowego "LOGO-gry" i „Zabawy słowem”.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Zakup programu komputerowego LOGO-Gry 2.0 - koszt 1499 zł brutto
2. Zakup programu komputerowego Zabawy słowem 2.0 - koszt 1499 zł brutto

Całkowity koszt projektu: 2 998,00 zł

Informacja o realizacji projektu na stronie Urzędu dz. Ochota oraz zaprosznie na DNI Otwarte Badań Przesiewowych na stronie: http://www.urzadochota.waw.pl/page/626,wydarzenia.html?id=274