Przedszkole nr 225 w Warszawie

Czerwiec gr. III

CO CIEKAWEGO W CZERWCU?
 
 Kolorowe lato.
Kształcenie świadomości ekologicznej dzieci: uświadomienie znaczenia i roli stawu dla życia zwierząt i człowieka.
Poznanie zawodu pszczelarza. Nazywanie przedmiotów związanych  z pszczelarzem i pracą w pasiece.
Poznanie życia i zwyczajów pszczół. Uświadomienie znaczenia pszczół  w produkcji zdrowej żywności i dla środowiska przyrodniczego
Wyzwalanie aktywności słownej i umysłowej, poprzez oddziaływanie na dziecięce emocje i wyobraźnię.
Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.
 Rozbudzanie zainteresowań czytelnictwem – czytanie krótkich tekstów.
 Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania i porządkowanie zgodnie z rosnącą liczbą elementów.
 
Działania edukacyjne:
„W stawie” – zabawa językowa z czytaniem. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji przedstawiających przekrój stawu z roślinami i zwierzętami. Odczytywanie i umieszczanie napisów we właściwych miejscach na ilustracji. Poprawne budowanie zdań podczas wypowiedzi „Ryby, żaby i raki” J. Brzechwa – słuchanie wiersza. Rozmowa na temat treści, ukazanie humoru zawartego w utworze. Próby odpowiedzi na pytania: Dlaczego zwierzętom nic się nie udawało? Jak zakończyła się historia ? Podkreślenie roli stawu jako ekosystemu, jako schronienie wielu gatunków zwierząt i wzrostu wielu gatunków roślin „Żabka” - zabawa plastyczno – konstrukcyjna. Wykonanie żaby z papieru. Kształcenie sprawności manualnej rąk, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, praca według wzoru.
„Wędkowanie” - zabawa badawcza z magnesami. Łowienie rybek wykonanych z różnego rodzaju materiałów, poznanie właściwości magnezu, wyciąganie wniosków.
 Praca pszczelarza – rozmowa przy ilustracjach na temat pracy pszczelarza, poznanie przedmiotów związanych z pszczelarzem i pszczołami.
„Szczęśliwe pszczoły” - rozmowa z dziećmi na temat jak powinno wyglądać miejsce, w którym żyło by się dobrze pszczołom? Dostrzeganie potrzeb pszczół – środowisko, warunki atmosferyczne, temperatura.
„Czego potrzebują pszczoły” - praca plastyczna. Rysowanie kredkami środowiska naturalnego, w którym chciały by przebywać pszczoły. Kształtowanie wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia, wyrabianie sprawności manualnej rąk.
 „W ulu” – rozmowa z dziećmi. Wypowiedzi na temat zwyczajów pszczół, produkcji miodu. Praca ze zdjęciami,swobodne wypowiedzi dzieci, dzielenie się posiadaną wiedzą na temat życia pszczół.
„Ile uli mam w pasiece?” – zabawa na koncentrację z elementem liczenia. Liczenie dźwięków, utrwalenie liczb.
„Pracowite pszczółki” – zabawa sensoryczna, poszerzanie doznań smakowych.
„Ciastka z miodem i ziarnami” – działanie dzieci. Wykonanie ciastek
 „W ulu” – zabawy matematyczne: „Ile brakuje? – uzupełnianie osi liczbowej. „Ile pszczół w ulu?” – przeliczanie. „Praca wre” – dodawanie i odejmowanie.
 Zadania z KP4.39 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10, kolorowanie według wzoru.
 „Pszczoła” - praca plastyczna wykonanie pszczoły z rolek po papierze toaletowym. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,   wyrabianie sprawności manualnej rąk, rozwijanie pomysłowości, kreatywności.
 „Pracowity jak pszczółka” – rozmowa na podstawie wiersza. Ćwiczenie logicznego myślenia, wypowiadanie się na określony temat
 „Lot pszczół” - zabawa muzyczno – ruchowa. Wykonywanie poszczególnych ruchów w określonym tempie.
 „Pszczoły w ogrodzie” - obserwowanie pszczół w ogrodzie przedszkolnym, loty, zbieranie pyłków, słuchanie odgłosów.
 „Zapachy lata” - wypowiedzi dzieci na temat: Czym pachnie lato? Zabawy rozwijające zmysł węchu. Wąchanie kwiatów, owoców, warzyw  – nazywanie zapachów. Wywoływanie skojarzeń – pachnie jak?
„Kolory lata” - opowiadanie treści obrazków, przedstawiających przyrodę w okresie lata.
„Rok w kolorach” – zabawa słownikowa. Utrwalenie nazw miesięcy, przyporządkowanie nazw miesięcy do każdej pory roku, oznaczenie kolorami, przyporządkowanie odpowiedniego ubioru.
 „Tęcza” – doświadczenie. Obserwacja zjawiska rozszczepiania światła w wodzie.
 „Lato to…” – zabawa twórcza. Komponowanie z rożnych materiałów, tworzenie wspólnej pracy.
 Słuchanie piosenki „Po łące biega lato”. Wyjaśnienie przenośni, metafor, określenie nastroju utworu.
 „Co słychać latem” - słuchanie odgłosów przyrody. Odgłosy ptaków, szum wody, szum wiatru, odgłosy owadów. 
 Aktywne słuchanie muzyki poważnej według B. Strauss „Lato” Vivaldiego.
 Ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik zestaw nr
 Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik zestaw nr
 Zabawy ruchowe: „Przez kałuże” – zabawa z elementem skoku.
 „Gąsienica” - zabawa naśladowcza.
 „Pszczoły do ula” - zabawa muzyczno - ruchowa.
 „Kolorowa tęcza” - zabawa z chustą animacyjną.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym.
Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na listki, na lustro wody.
Wierszyki trzeszczyki, ćw. artykulacyjne. Czytanie globalne wyrazów. Analiza i synteza wyrazów. Czytanie zdań i krótkich tekstów.
Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie po śladzie, pisanie na piasku, rysowanie szlaczków literopodobnych, rysowanie linii pionowych  i poziomych.
 
Żegnamy przedszkole.
Ukazanie walorów estetycznych krajobrazu nadmorskiego.
Poszerzanie wiedzy na temat organizmów żyjących w wodzie.
Rozmowa na temat skarbów jakie kryje morze.
Konstruowanie i komponowanie różnorodnych prac plastycznych.
Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw na plaży.
Doświadczanie i eksperymentowanie – z wodą.
Rozbudzanie zainteresowań czytelnictwem – czytanie krótkich tekstów. Szacowanie długości, porządkowanie według wielkości, numerowanie, kodowanie informacji.
 
Działania edukacyjne:
Morze nasze morze” - zabawa z mapą. Oglądanie zdjęć, widokówek z krajobrazem nadmorskim. Ćwiczenia w czytaniu, wypowiadanie się na określony temat.
„Wyprawa dokąd ...” - zabawa sensoryczna. Oglądanie, dotykanie, nazywanie przedmiotów kojarzących się z morzem. Opowiadanie przez dzieci - z czym kojarzy im się morze? Co można robić nad morzem?
„Znajome miejsca” - zagadki słuchowe. Różnicowanie miejsc na podstawie znajomych odgłosów.
„Kolorowy piasek” - zabawa manualna. Barwienie soli kolorową kredą, tworzenie barwnych kompozycji.
„Łódka” - wykonanie łódki metodą origami. Składanie według wzoru.
„Statki na morzu” - malowanie farbami statków pływających po morzu. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem. Kształcenie wyobraźni.
„Nurek” – zabawa słownikowa. Kończenie zdania, rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, wzbogacanie wiedzy o morzach i oceanach.
„Życie w morzach i oceanach” - oglądanie filmu o życiu zwierząt  i roślin w morzach i oceanach.
 „Tajemnice morskiego dna” - wypowiadanie się na temat bogactwa mórz i oceanów, na podstawie zdjęć oraz tablicy demonstracyjnej „Podwodny świat”.
 „Dlaczego morze jest słone?” - rozmowa z dziećmi na temat smaku wody w morzu. Odpowiedzi na pytania skąd się wzięła sól w morzach i oceanach.
 PRAWDA CZY FAŁSZprzypomnienie dzieciom o bezpiecznym pobycie nad morzem w czasie wakacji.
 „Pływające jajka” – doświadczenie. Obserwowanie jajka w słonej wodzie.
 Zadania z KP4.45 – rysowanie po śladzie i samodzielne rysowanie etapami. Praca z CziP78 – rozwiązywanie rebusów, rysowanie  i pisanie po śladzie, kolorowanie.
 „Tajemnice morskiego dna” – zabawa sensoryczna. Rozpoznawanie różnego rodzaju „skarbów” morskich za pomocą dotyku.
Kodowanie - „Planeta dzieci”, logigry dla dzieci starszych,  gra w szachy.
 „Szanty” - słuchanie piosenek o morzu. Śpiewanie szant przygotowywanych na zakończenie roku szkolnego.
 „Improwizacje muzyczne” - gra na instrumentach muzycznych – bębenki „szum morza”, marakasy, klawesy, trójkąty, talerze.
 „Szum morza” - słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik zestaw nr
Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik zestaw nr
Zabawy ruchowe: „Statki” – zabawa naśladowcza.
„Morskie opowieści” - zabawa do piosenki „Żagle staw”.
„Przejście przez tunel” - zabawa z elementem czworakowania.
„Fale”, „Rekin” - zabawy z chustą animacyjną.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym, pielęgnowanie roślin w ogródkach grupowych.
 Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na lustro wody, dmuchanie na łódki pływające po wodzie.
 Wierszyki trzeszczyki, ćw. artykulacyjne. Czytanie globalne wyrazów. Analiza i synteza wyrazów. Czytanie zdań i krótkich tekstów.
 Ćwiczenia grafomotoryczne – pisanie po śladzie, pisanie na mące, kaszy, rysowanie szlaczków literopodobnych.              
 
 „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.
 
 Rozwijanie sprawności ruchowej: codzienne ćwiczenia poranne, 2 x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne, codzienne zabawy ruchowe i/lub z przyborami i/lub przy muzyce.
 
 Realizowane projekty:
 
1)      Realizacja projektu Logigry – rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dzieci.
 
2)      Realizacja projektu Odkrywcy Przyrody.
 
3)      Realizacja programu  Bilingual Future: eyes, nose, mouth, smile, ear, face, I am happy, bus, car, squirrel, puppet, dog, cat, monkey, I can see…,
4)      Logorytmika: Co słychać w lesie? - zajęcia w dniu 11.06 prowadzi nauczyciel logopeda.
5)       Logorytmika: Wakacje nad morzem - zajęcia w dniu 25.06 prowadzi nauczyciel logopeda.
 
 WYDARZENIA:
 
1.06. festyn z okazji Dnia Dziecka
 
15.06 g. 16.15 uroczystość pożegnania starszaków 

 

DZIEŃ OTWARTY W GRUPIE ZŁOTE ORŁY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.06. Chętnych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z nauczycielką:  i.wojciechowska@przedszkole225waw.szkolnastrona.pl  w celu umówienia spotkania. Konsultacje mogą mieć formę telefoniczną lub online.