Przedszkole nr 225 w Warszawie

Czerwiec gr.II

CO CIEKAWEGO W CZERWCU?

 I Dzieci mają swoje święto

- poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata,                              20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka | Dąbrowa Tarnowska

- doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie,

- uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami,

- zrozumienie, co to są prawa i obowiązki, przypomnienie podstawowych praw dziecka,

- poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1zł, 2zł, 5zł, 10zł.

Wybrane działania edukacyjne:

,,Na prawo, na lewo, prosto”- zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Budowanie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków.

 ,,Nowa w przedszkolu”- zabawa dydaktyczna na podstawie fragmentów tekstu Katarzyny Pruchnickiej. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie dalszego ciągu opowiadania. Poznanie wartości akceptacji.

,,Pilolo- wyścig po kasę”- zabawa matematyczna pochodząca z Ghany. Doskonalenie spostrzegawczości o raz umiejętności liczenia, dodawania oraz posługiwania się nominałami pieniędzy: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł.

,,Prawa dziecka na obrazkach”- zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Przypomnienie i utrwalenie praw dziecka.

 II Kolorowe lato

- rozwijanie umiejętności wiązania zmian zachodzących w otoczeniu z nową porą roku- latem,

- zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem; wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami,

- poznawanie środowiska łąki i jej mieszkańców,

- ćwiczenia w liczeniu, wyznaczaniu wyniku dodawania oraz w porównywaniu liczebności,

- poznawanie stadium rozwoju motyla,

- rozwijanie koncentracji uwagi.

Wybrane działania edukacyjne:

- Kącik Dobrego Startu – doskonalenie słuchu muzycznego i koordynacji słuchowo-ruchowej,

,,Co pasuje do lata?”- praca z obrazkiem. Doskonalenie syntezy sylabowej. Określanie głosek w nagłosie i wygłosie.

,,Powitanie lata”- słuchanie wiersza J. Brzechwy. Dostrzeganie humoru w tekście literackim. Wiązanie zmian zachodzących w otoczeniu z nową porą roku- latem.

 Nauka na pamięć wiersza ,, O żółwiku”- ułatwiającego zapamiętanie kolejności kolorów tęczy. Rozwijanie umiejętności świadomego zapamiętywania za pomocą mnemotechniki.

 ,,Geometryczny kod”- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności analizy i syntezy wyrazu. Układanie liter według kodu i odczytanie powstałego hasła ,,LATO”.

 „Który z kolei?”- zabawa matematyczna. Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w sytuacjach zadaniowych.

 ,,Idzie lato przez świat”- kodowanie trasy według opowiadania historii przez nauczyciela.

 Mierzenie płynów- zabawy matematyczne wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu operacyjnego ustalania stałości płynów.

 III Bezpieczne wakacje

- omówienie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, na wycieczce,

- poznanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego, morskiego, pojezierskiego,

- porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz,

-poznanie pracy ratownika wodnego,

- doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalenia wyniku w zakresie 10 oraz umiejętności mierzenia objętości płynów,

- utrwalenie wiedzy na temat bezpieczeństwa- postępowanie w przypadku zgubienia się,

- rozwijanie motoryki i ogólnej sprawności fizycznej.

Wybrane działania edukacyjne:

,,W górach”- zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji i wiersza H. Ożogowskiej ,,Na hali”. Poznawanie krajobrazu górskiego. Poszerzanie słownika czynnego- nazwy charakterystyczne dla gór i górali.

,,Mazurskie jeziora i ich mieszkancy”- oglądanie filmu edukacyjnego na temat polskich jezior. Dzielenie się przez dzieci swoimi spostrzeżeniami, nawiązywanie do własnych doświadczeń. Zapoznanie dzieci z pracą ratownika wodnego.

,,Kącik Dobrego Startu”- ,,Latawce”- nauka piosenki. ,,Zabawa w rymy”- ćwiczenia komunikacji. ,,Puszczamy latawce”- ćwiczenia ruchowe i rytmiczne.

,,O tym jak łatwo się zgubić”- zabawa z elementem dramy. Poznawanie sposobów zachowania się w czasie zagubienia, odejścia od bliskich- burza mózgów.

,,Międzyzdroje”- zabawa spostrzegawcza na podstawie wiersza P. Łosowskiego. Poznawanie krajobrazu morskiego. Dostrzeganie piękna krajobrazu i znaczenia pobytu nad morzem dla zdrowia. Zwrócenie uwagi na skutki i konsekwencje zanieczyszczeń tego środowiska.

 IV Realizacja Projektu ,,Logigry -rozwijanie inteligencji matematyczno - logicznej dzieci”

- logigry,

- gra w szachy,

- kodowanie.

 V Realizacja programu języka angielskiego Bilingual Future:

Temat: W deszczu. Słowa kluczowe: rain, duck, tortoise, it is raining. Whats that?

Temat: Latawiec Toma. Słowa kluczowe: kite, up, down. It is windy.

Rozwijanie sprawności ruchowej: codzienne ćwiczenia poranne, 2 x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne, codzienne zabawy ruchowe i/lub z przyborami i/lub przy muzyce.

Ważne wydarzenia:

1.06.2021r. – Dzień Dziecka – festyn w ogrodzie – prowadzi WodzirejArt

Logorytmika: Co słychać w lesie? - zajęcia w dniu 11.06 prowadzi nauczyciel logopeda.

9.06.2021r. – Teatrzyk Przygody Profesora Kalafiora

Logorytmika: Wakacje nad morzem - zajęcia w dniu 25.06 prowadzi nauczyciel logopeda.

DZIEŃ OTWARTY W GRUPIE TYGRYSKI ODBĘDZIE SIĘ  23.06. Chętnych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z nauczycielką:  .................@przedszkole225waw.szkolnastrona.pl  w celu umówienia spotkania. Konsultacje mogą mieć formę telefoniczną lub online.